Robusta a espresso | CAFE ETERNITY s.r.o. | Cafe Eternity
n58c6c1562398d-robusta-a-espresso.png

Robusta a espresso

Často slýcháváme jak je Robusta důležitá v espresso směsi. Teda v gurmánské espresso směsi, kde se nehledí na cenu a Robusta se nepřidává do směsí z finančního hlediska. Většinou se dovíme, že Robusta zvyšuje objem pěny a její stálost-životnost. Pro potvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení jsme se rozhodli udělat malý experiment.

Často slýcháváme jak je Robusta důležitá v espresso směsi. Teda v gurmánské espresso směsi, kde se nehledí na cenu a Robusta se nepřidává do směsí z finančního hlediska. Většinou se dovíme, že Robusta zvyšuje objem pěny a její stálost-životnost. Pro potvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení jsme se rozhodli udělat malý experiment.

Zvyšuje Robusta objem a životnost pěny?

Začali jsme s pěti espresso směsmi, které v různém procentu obsahovaly Robustu. Pro konstantní čtení dat a rovnoměrnou extrakcí, bylo použito 14g kávy, při konstantním tlaku 9 bar a teplotě 93.88 stupňů C. a to v trvání extrakce mezi 25s-27s.

Extrakce byla provedena do dvou 50ml měřitelných šálků, zaplněných zhruba do 30ml. Objem pěny a její životnost byly zaznamenány. Konec životnosti pěny nastal, kdy jsme skrz trhliny pěny mohli vidět černé espresso.

Kávová pěna

Po zapsání všech dat bylo zjištěno, že není přímosměrná souvislost mezi zvyšujícím se procentem Robusty v espresso směsi, objemem pěny a její životnosti.
Jelikož se ovšem jednalo o různé espresso směsi, naskýtá se otázka jak ostatní komponenty ovlivňují objem a životnost pěny. Bylo teda nutné udělat nový experiment.

Nový experiment

Vytvořili jsme šest směsí a pro zjednodušení a minimalizaci ostatních vlivů byly použité pouze dvě kávy. Indická praná Robusta a káva z regionu Norte Peru. Káva byla pražena do počátku 2CR. Procento Robusty ve směsi se měnilo a extrakce byla provedena pět dní po upražení a to stejným způsobem jako v předešlém experimentu.

Ze zaznamenaných dat vyplynulo, že se zvýšeným obsahem Robusty ve směsi se nezvyšuje objem pěny. Životnost pěny se zvyšuje ke směsi, která obsahovala 25% Robusty.

Zajímavé také je, že kávě s větším obsahem Robusty se zmenšuje životnost pěny.

Snad bychom měli dodat, že při našem experimentu jsme se zabývali čistě fyzickými aspekty testu a né chutí a aromaty obsaženými v espresso směsi. Nebo spíše řečeno neobsaženými, díky samotnému charakteru testu.


Zdroj: Gee Barger
Přeložil a upravil: Michal Štusek