Proces pražení | Cafe Eternity
P1750651.00-14-02-16.Still001.jpg

Proces pražení

Celý proces pražení trvá 10 až 18 minut. Vše závisí, do jakého stupně budeme pražit, a také jaká zrna použijeme. Jako první si nachystáme 2 až 2,5 kg zelené kávy na pražení.

Pražící stroj nahřejeme na teplotu mezi 195 až 215. Toto závisí jaká zrna pražíme a jakou mají vlhkost. Optimální je 12%. Pří vyšším procentu měníme pražící styl a než kávu začneme pražit tak ji tzv. sušíme.

Celý proces pražení trvá 10 až 18 minut. Vše závisí, do jakého stupně budeme pražit, a také jaká zrna použijeme. Jako první si nachystáme 2 až 2,5 kg zelené kávy na pražení.

Pražící stroj nahřejeme na teplotu mezi 195 až 215. Toto závisí jaká zrna pražíme a jakou mají vlhkost. Optimální je 12%. Pří vyšším procentu měníme pražící styl a než kávu začneme pražit tak ji tzv. sušíme.

Nasypání zrn

Nachystaná usušená zrna nasypeme do trychtýřového zásobníku, který je umístěn nad pražícím bubnem. Pro rovnoměrné pražení jsou navíc v pražícím bubnu ocelové destičky, které mají za úkol prohrabovat zrna v jíž otáčejícím se bubnu. Zrna jsou pražená kombinací tří tepelných zdrojů, které mají vliv na pražení zeleného zrna v pražicím bubnu:

  1. Conductive - pod pražícím bubnem je umístěn tepelný zdroj, který jej zahřívá. Zelená zrna jsou v přímém kontaktu s pražícím bubnem.
  2. Convective - interakcí proudění horkého vzduchu mezi zrnem a bubnem.
  3. Radiant - interakcí mezi zrny navzájem. A to až tehdy, kdy končí endotermická část pražení a začíná exotermická.

Chlazení kávy

Když dosáhnou zrna požadovaného pražicího stupně, otevřou se spodní přední dvířka a již upražená káva se vsype do chladící vany. Dvířka se poté zavřou.

Chlazení upražené káva

Přes chladící vanu začne proudit studený vzduch, který přichází ze studeného vzduchového fénu. V chladící vaně jsou umístěny ocelové lopatky, které se otáčí kolem své osy a tím promíchávají upraženou kávu se vzduchem. Tento proces rychle a dokonale ochladí kávu.

Balení

Takto již upražená a ochlazená káva se nasype do připravené nádoby, a poté nastává balící proces. Při industriálním pražení kávy, kdy se praží 400 až 3 000 kg kávy za hodinu, se běžně používá vstřikování jemně rozprášené vody do chladicí vany. Bude-li voda absorbována do kávy, nebo zůstane-li na zrně po delší dobu má to za následek zrychlení zvětrávání kávy a ztráty aroma a chutě kávy.

Balení kávy

Při našem nízko kapacitním pražení, kdy pražíme zrna typu A, B nebudeme používat rozprášenou vodu na kávu. A to proto, že při malém množství jsou zrna schopna se rychle zchladit již výše uvedenou metodou.

Co se děje při pražení kávy?