Kávové názvosloví, aneb pojmenování kávy | Cafe Eternity

Pojmenování kávy

O kávě

Pojmenování kávy

Jaké informace bychom měli znát o kávě? Zde uvádím několik charakteristik, podle kterých je možno kávu pojmenovat. Minimálně bychom měli znát o jakou odrůdu kávy se jedná.

Směsi

Jsou kombinace kávy vypěstované v různých zemích. Může to být kombinace jak různých druhů Arabiky, tak i Robusty. Máme hodně důvodů, proč mít směsi. Mezi ně patří snížení výrobní ceny kávy, kdy je do směsí přidávána levná Robusta nebo starší, méně hodnotná Arabica.

Další důvod je zachování charakteristiky a chuti kávy, důkladným smícháním různých kávových odrůd dosáhneme konstantní kávové chuti u dané kávové směsi.

A jako poslední důvod pro směsi není finanční, ale spíše snaha docílit vyšší komplexní hluboké a rázné chuti kávy, kdy se Arabicy z různých kávových plantáží jakoby doplňovaly.

Stupeň pražení

Zjednodušeně můžeme říct, že máme 3 základní druhy.

  • Světlé
  • Středně tmavé
  • Tmavé

Přesto však každý druh rozdělujeme do dalších až třech druhů. Káva upražená do různých stupňů má různou chuť a charakteristiku. Jednotlivé stupně pražení mají svá jména, která se ovšem mění stát od státu. A navíc si ještě jednotlivé firmy často vytvářejí svá vlastní pojmenování.

Jednoodrudová káva

Uvádí se odrůda kávy. Často se k tomuto údaji ještě přidává (anebo místo toho udává) oblast, kde byla káva vypěstována či přístav, přes který se káva převáží. Nebo také místo zpracování kávy, daný region, blízké město.

Káva z jednotlivých kávových plantáží

Jednoodrůdová káva, která pochází z konkrétní farmy. Přidává se tedy jméno farmy či jméno vlastníka farmy.

Další druhotná pojmenování

Další třídění a pojmenování kávy je velice rozdílné a zase se liší mezi zeměmi.

Například káva se dělí podle:

  • tvrdosti;
  • v jaké výšce byla vypěstována;
  • samostatné kvality kávy (podle chyb a úlomků, které se najdou v jednom kilogramu kávy).