Balení kávy | Cafe Eternity

Balení kávy

Pražení kávy

Balení kávy

Čerstvě upražená káva produkuje plyn CO2, a proto by neměla být balena do uzavřeného sáčku či kontejneru. Káva se nejčastěji nechá odstát (případně se pomele), a poté se zabalí. Nutno zde dodat, že by se měla začít pít až po 2–3 dnech, teda po ustálení chemických reakcí v upraženém zrnu.

Přes 95 % z prodávané kávy se jedná o kávu zvětralou. Ani zrnková, nepomletá káva nezaručuje čerstvou kávu. Zrnková káva má svůj vrchol v prvním týdnu po upražení.

Stárnutí kávy

Na konci druhého týdne začíná káva stárnout a vyvětrávat. Po dvou dalších týdnech akceleruje zvětrávání. A i laik při porovnání pozná značný rozdíl v čerstvé kávě a kávě 4 týdny staré. Po měsíci až 6 týdnech se snižuje její kvalita do třídy C a níže.

Čerstvě upražená káva produkuje plyn CO2 v minimálně v 3x větším objemu než je samotná káva. Toto se vyrovná tlaku 25ATM. Proto v žádném případě není a nemůže být balena do uzavřeného kontejneru či sáčku. Nastala by exploze sáčku!

Běžná praxe spočívá v tom, že se káva nechá odstát a poté se zabalí. Může se také pomlít, a poté balit, jelikož u pomleté kávy se zrychluje vypařování plynu, ale také proces zvětrávaní.

Revoluční balící systém

V roce 1960 italský inženýr Luigi Goglio vynalezl revoluční balicí systém s jednostranným ventilkem. Tento ventilek umožňuje vypouštění CO2, avšak zabraňuje vpouštění vzduchu do sáčku. Při tomto balení se káva považuje za čerstvou, ale to jen do 3 až 4 měsíců.

Balení kávy

Naše společnost balí kávu touto technologií. Jedná se tedy o třívrstvé ventilované sáčky speciálně vytvořené pro balení kávy a to hned po upražení. Veškerá prodaná káva bude prvně objednána, a poté upražena.