Články

Pražení kávy je důmyslný děj, který z ní vytvoří onen výtečný a jedinečný nápoj, který milují lidé po celém světě. Celý proces začínající přípravou, sušením kávových zrn a končící skladováním si postupně přiblížíme a odhalíme tajemství dobře upražené kávy.

Proces pražení

02. 12. 2012

Celý proces pražení trvá 10 až 18 minut. Vše závisí, do jakého stupně budeme pražit, a také jaká zrna použijeme. Jako první si nachystáme 2 až 2,5 kg zelené kávy na pražení.

Pražící stroj nahřejeme na teplotu mezi 195 až 215. Toto závisí jaká zrna pražíme a jakou mají vlhkost. Optimální je 12%. Pří vyšším procentu měníme pražící styl a než kávu začneme pražit tak ji tzv. sušíme.

Číst celý článek

Co se děje při pražení kávy

02. 12. 2012

V počátku pražení můžeme zpozorovat snížení teploty v pražícím bubnu. A to hlavně proto, že po vpuštění zrn do pražícího bubnu, jejich průměrná 12% vlhkost částečně zchladí buben, a poté začíná endotermická reakce, následovaná tepelným rozkladem, endotermickou reakcí a praskáním.

Číst celý článek

Stříbrná kávová slupka

02. 12. 2012

Zelená zrna jsou obalena ve velice tenké, průhledné stříbrné slupce CHAFF. Při pražení se tato slupka odlupuje od zrn. Proud horkého vzduchu jí pomáhá oddělit od pražících se zrn. Na to jsou unášeny vzduchem do tzv. cyclonu. Tato moderní technologie typicky umístěna za pražícím bubnem zabraňuje vznícení průhledné slupky a taky zabraňuje jejímu dalšímu šíření do ovzduší a to tím, že ji zachycuje a ukládá do spodní části cyklonu.

Číst celý článek
Kontrola pražení

Kontrola pražení kávy

02. 12. 2012

Tradiční kontrola pražení spočívá v kombinaci zraku, sluchu a čichu. Při vizuální kontrole se porovnává vzorek upražené kávy, při pozorování sluchem zjišťujeme hlasitost praskajících zrn. V dnešní době však používáme moderní elektronické zařízení, které monitoruje teplotu vzduchu a povrchovou teplotu zrn.

Číst celý článek
Balení

Balení kávy

02. 12. 2012

Čerstvě upražená káva produkuje plyn CO2, a proto by neměla být balena do uzavřeného sáčku či kontejneru. Káva se nejčastěji nechá odstát (případně se pomele), a poté se zabalí. Nutno zde dodat, že by se měla začít pít až po 2-3 dnech, teda po ustálení chemických reakcí v upraženém zrnu.

Naše společnost používá revoluční balící systém vynalezený italským inženýrem L. Goglio, který zabraňuje vpouštění vzduchu do sáčku a umožňuje vypouštění zmíněného CO2. Pokud by oxid uhličitý neměl kudy „uniknout“, nastala by exploze sáčku.

Číst celý článek
Skladování kávy

Skladování kávy

02. 12. 2012

Zjednodušeně můžeme říct, že se káva pěstuje na všech kontinentech. Dozrávání však na různých kontinentech nastává v rozdílnou dobu. Zelená káva při správném skladování, vydrží v dobré kvalitě i několik let. Je třeba však upozornit, že některá káva vydrží jen 6 až 12 měsíců. Poté částečně ztrácí aciditu. Tato káva se potom podle italských expertů dá používat na espressa.

Číst celý článek