04. 12. 2014

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo e-mailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním;
  • nesprávným použitím výrobku;
  • nesprávným skladováním.

 

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně;
  2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. V případě většího zboží lze telefonicky domluvit svoz přepravní společností DPD.
  3. Zákazník se může o průběhu reklamce informovat emailem info@cafeeternity.cz.
  4. O ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.